Monthly Archives: May 2024

Sirat Un Nabi (PBUH) Ders 33

بسم الله الرحمن الرحي م Ders Fiqh Aur Adab2022/10/12, Ders 33- Salawat SharifFehrist:Hadis e Qudsi: لولاك لما خلقت الأفلاك ” ”Salawat ka sada aur aasan tarikaDervish aur SultanImam Sulayman JazuliDala’ilul… Read more »

Sirat Un Nabi (PBUH) Ders 21

, بسم الله الرحمن الرحيمAdab Aur Fiqh Ders2021/11/10, Ders 21Fehrist:★ Laylatul Raghaib★ Hazrat Aminah ka Hamal★ Arabic calendar★ Fil ka saal★ Abdul Muttalib ki 200 oontein(camel)★ Abraha aur uski fauj★… Read more »

Sirat Un Nabi (PBUH) Ders 20

بسم الله الرحمن الرحي مAdab Aur Fiqh Ders2021/10/12, Ders 20Fehrist:★ Sabse pehle kya banaya gaya tha?★ RasoolAllah صل ى الله عليه وسلم ke Dada★ Hazrat Ismail Alaihisalam ki Qurbani★ Zamzam… Read more »

Shaykh Abdullah QSA

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمAdab Aur Fiqh Ders 🕋2022/04/05, Ders 27Fehrist:★ Mawlana Sheikh Abdullah ka Urs★ Sheikh Abdullah ki zindagiBismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tariqatuna as-sohba wal khayru fil jam’iyya. Aaj Mawlana Sheikh… Read more »

Shaadi aur Bacche Ders 36

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمAdab Aur Fiqh Ders🕋2022/12/20, Ders 36, Hamal aur Aulaad ki WiladatFehrist:★ Hadees: “La haya’…”★ Hadees: “Wa ankihul ayaama…”★ Nikah ki ehmiyat★ Hamal se pehle★ Hamal ke dauran★… Read more »

Shaadi aur Bacche Ders 35

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمAdab Aur Fiqh Ders 🕋2022/12/07, Ders 35, Bachho ke apnay Walidain par HuqooqFehrist:★ Hadees : “Kullukum ra’in..”★ Bachho ke apnay Walidain par 3 Huqooq:

Rajab Ders 25

بسم الله الرحمن الرحي مAdab aur Fiqh Ders22/02/2022, Ders25.Fehrist:★ ‘Aam-ul Huzn عام الحز ن★ Lailatu Isra Wal Mi’raj ليلة الإسراء والمعرا ج★ Rajab ke teen din jab Roza rakhna chahiye★… Read more »

Rajab Ders 24

بسم الله الرحمن الرحي مAdab aur Fiqh Ders2022/01/26, Ders 24.Fehrist:★ Ash-hur Al-Hurum – الشهرالحرم★ Lailatu l-Ragha’ib- الرغائ ب ليل ة★ Rajab Ke Rozey rakhna★ Rajab mein Sadaqa★ Rajab ke mahine… Read more »

Janazah Ders 23

بسم الله الرحمن الرحي مAdab Aur Fiqh Ders2022/01/11, Ders 23Fehrist:★ Salatul Janaza farz e kifayah- فرض كفا ية -hai.★ Janazah ki Namaz ke arkan -أركان –★ Janazah ki Namaz ke… Read more »

Janazah Ders 22

بسم الله الرحمن الرحي مAdab Aur Fiqh Ders2021/12/29, Ders 22Fehrist:★ Sakarat- سكرات المو ت★ Aapko kya karna chahiye kisi aise shaqs ke sath jo marr raha ho★ Janaza – Mayyat… Read more »