Home

Tín hiệu tùy chọn nhị phân

Tín hiệu tùy chọn nhị phân là một phương pháp giao dịch tài chính rất phổ biến. Đây là một hình thức đầu tư đơn giản, nhanh chóng và tiềm năng sinh lợi cao. Với tín hiệu tùy chọn nhị phân, người chơi chỉ cần dự đoán xem giá của tài sản cụ thể sẽ tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định.

các chiến lược quyền chọn
  • Hosh Dar Dam

Welcome to The official page of Tariqatun Naqshbandiya Aaliya India, under guidance of Sultan ibn Sultan Shaykh Mohammed Adil ar Rabbani qsa.

The designation of the Naqshbandi Golden Chain has changed from century to century.

From the time of Abu Bakr as-Siddiq (r) to the time of Bayazid al-Bistami (r) it was called as-Siddiqiyya. From the time of Bayazid to the time of Sayyidina Abdul Khaliq al-Ghujdawani it was called at-Tayfuriyya. From the time of Sayyidina ‘Abdul Khaliq al-Ghujdawan to the time of Shah Naqshband it was called the Khwajaganiyya. From the time of Shah Naqshband through the time of Sayyidina Ubaidullah al-Ahrar and Sayyidina Ahmad Faruqi, it was called Naqshbandiyya.

Naqshbandiyya means to “tie the Naqsh very well.” The Naqsh is the perfect engraving of Allah’s Name in the heart of the murid. From the time of Sayyidina Ahmad al-Faruqi to the time of Shaikh Khalid al-Baghdadi it was called Naqshbandi-Mujaddidiyya. From the time of Sayyidina Khalid al-Baghdadi until the time of Sayiddina Shaikh Ismail Shirwani it was called the Naqshbandiyya-Khalidiyya. From the time of Sayyidina Isma’il Shirwani until the time of Sayyidina Shaikh ‘Abdullah ad-Daghestani, it was called Naqshbandi-Daghestaniyya. And today it is known by the name Naqshbandiyya-Aaliya.

uniquecasino
the twisted circus real money
gratogana entrar
mr bet casino login